Bài tập tài chính doanh nghiệp mới nhất 2018- Link down Google driver sạch

Description: Bài tập tài chính doanh nghiệp mới nhất 2018- Link down Google driver sạch- Link down Google driver sạch sưu tập lại gửi tới mọi người những bài tập hay và mới nhất gồm cả Tài chính doanh nghiệp 1

Bài tập tài chính doanh nghiệp mới nhất 2018- Link down Google driver sạch (gồm cả lời giải)- Link down Google driver sạch sưu tập lại gửi tới mọi người những bài tập hay và mới nhất gồm cả  Tài chính doanh nghiệp 1


Nội dung  và Link download

Giới thiệu môn học GIỚI THIỆU MÔN HỌC.pdf
Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp CHƯƠNG 1.pdf
Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian CHƯƠNG 2.pdf
Chương 3: Lợi nhuận và Rủi ro CHƯƠNG 3.pdf
Chương 4: Mô hình CAPM CHƯƠNG 4.pdf
Chương 5: Định giá chứng khoán CHƯƠNG 5.pdf
Chương 6: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp CHƯƠNG 6.pdf
Chương 7: Quyết định đầu tư dài hạn CHƯƠNG 7.pdf
Bài tập Bài tập Tài chính doanh nghiệp 1.pdf
bài tập bổ sung chương 2.pdf
BÀI TẬP LÃI ĐƠN.pdfBÀI TẬP LÃI ĐƠN.pdf

Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post

  Ý kiến bạn đọc:

  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

  Xem nhiều cùng chủ đề: