Lương công chức kho bạc nhà nước bao nhiêu?

Lương công chức kho bạc nhà nước bao nhiêu hay thu nhập 1 tháng là bao nhiêu cũng là chủ đề được nhiều bạn quan tâm trong đợt thi tuyển công chức này. Mình thì lại có duyên và có người quen làm trong kho bạc nên cũng biết qua đôi chút.

 

Bảng lương của cán bộ, công chức năm 2017- nguồn thuvienphapluat.vn

(chú ý trên là Bảng lương của cán bộ, công chức năm 2017 thông thường nói chung)

Thông tin bên lề

Cách đây nhiều năm trước với hệ số 1.65, ăn thêm 0.6 phụ cấp thì lương cơ bản là ổn. Một số chia sẻ lại rằng Tổng lương={ Hệ số lương+ hệ số phụ cấp(chức vụ, khu vực, thu hút, ưu đãi….)} x lương tối thiểu. (hiện rơi vào khoảng 4,5- 6 triệu). Nếu đi vùng cao có thể lên tới gần 10 triệu.

Thông tin chính thống Quy định về lương cán bộ Kho bạc Nhà nước

Theo đó, về biên chế và lao động của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ năm 2014 ổn định theo chỉ tiêu biên chế và lao động đã được cấp thẩm quyền giao đến ngày 31/5/2013. Kho bạc Nhà nước từng bước tổ chức định biên trên cơ sở xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.
Trường hợp Thủ tướng Chính phủ giao thêm nhiệm vụ mới hoặc Nhà nước có quyết định chia tách địa giới hành chính, phải thành lập bổ sung KBNN cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung biên chế cho KBNN.
Ngoài số biên chế và lao động được giao, KBNN được ký hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
Nguồn kinh phí hoạt động hằng năm của KBNN gồm nguồn ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm chi một lần tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ Nhà nước quy định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao; các nguồn kinh phí khác được ngân sách Nhà nước giao theo quy định của pháp luật (như kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát hành, thanh toán công trái, trái phiếu, tín phiếu…); toàn bộ nguồn thu từ hoạt động nghiệp vụ của KBNN theo quy định của Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chi tiền lương bình quân không quá 1,8 lần

Theo Quyết định, các nội dung chi thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn định mức đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, ban hành định mức chi nghiệp vụ KBNN trên cơ sở vận dụng các tiêu chuẩn, mức chi quy định hiện hành, phù hợp tình hình cụ thể và khả năng nguồn kinh phí.

Mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bình quân toàn hệ thống KBNN áp dụng không vượt quá 1,8 lần và chi bổ sung thu nhập từ kinh phí tăng thu tiết kiệm chi không vượt quá 0,2 lần so với mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định; tiền lương tăng thêm và bổ sung thu nhập không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.
Mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ, công chức, viên chức của KBNN được điều chỉnh phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương của Nhà nước và chấm dứt khi thực hiện chế độ tiền lương mới.
Việc phân phối tiền lương, tiền công theo kết quả chất lượng hoàn thành công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo nguyên tắc công bằng, hợp lý, gắn tiền lương với hiệu quả công việc, đồng thời phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Nguồn: tổng hợp từ diễn đàn vào báo chính thống, thuvienphapluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.