5 bài tập chọn lọc ôn thuế vòng 2 rất hay tuần qua(có lời giải chi tiết) -Ôn thi công chức thuế 2016, 2017

5 bài tập chọn lọc ôn thuế vòng 2 rất hay tuần qua(có lời giải chi tiết) -Ôn thi công chức thuế 2016, 2017. (tài liệu thi thuế tự luận mới cập nhập). Những bài tập này là những bài nhiều bạn hay thắc mắc và có lời giải khá hay- chuẩn phía dưới- mình sẽ cập nhập liên tục.

Bài 1

BCTC năm 2015 của công ty cổ phần A như sau:
1. TN từ hđ sxkd do doanh nghiệp xác định là 10 tỷ, trong đó đã gồm các khoản chi phí sau:
– Tiền lương của các thành viên HĐQT là 720tr, trong đó của 2 thành viên không tham gia điều hành hđ sxkd là 120tr. Của 2 lãnh đạo công ty là 600tr
– Chi ăn ca tại bếp ăn của doanh nghiệp bình quân 750.000đ/ng/tháng. Tổng chi trong năm là 1,8 tỷ đồng
– Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo 250tr, chi taif trợ địa phương làm đường 180tr
– Chi trả lãi vay của cán bộ công nhân viên 1,2%/ tháng với tổng lãi vay phải trả cho cbcnv là 480tr
– Phạt chậm nộp tiền thuế 20tr
2. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản thu nhập khác, chi phí khác như:
– Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trinh xây lắp 310tr
– Phạt khách hàng vi phạm hđkt 170tr
– Bị khách hàng phạt vi phạm hđkt 70tr
3. Biết rằng:
– Tất cả các khoản thu, chi đều có đủ hồ sơ chứng từ theo qui định
– Các nội dung khác thực hiện đúng quy định pl hiện hành
– Năm 2015 lãi suất cơ bản NHNN công bố là 8%/ năm
Anh chị hãy xác định thuế TNDN phải nôp năm 2015 của công ty cổ phần A

Lời giải

Bài 2

Ông B là công dân Việt Nam làm việc trong một công ty liên doanh, trong năm tính thuế 2015 có các khoản thu nhập sau:
– Tiền lương trên hợp đồng lao động bao gồm cả thuế TNCN 360tr. Các khoản bảo hiểm bắt buộc ông B phải nộp theo quy định của pháp luật: 25tr
– Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: 36tr
– Phụ cấp độc hại: 12tr
– Tiền thưởng lễ tết: 30tr
– Các khoản tiền điện thoại, văn phòng phẩm, công tác phí và trang phục do công ty chi trả bằng tiền mặt trong năm phù hợp với định mức quy định: 30tr
– Trợ cấp bệnh nghề nghiệp: 30tr
– Nhận thừa kế từ cha mẹ đẻ một căn hộ. Sau khi nhận thừa kế, do đã có nhà để ở nên ông B đã bán căn nhà được thừa kế với giá bán 2.500 tr. Với số tiền này ông đã ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” của thành phố 50tr.
– Số thuế TNCN từ tiền lương do công ty chi trả thu nhập tạm khấu trừ trong năm là 5tr.
Xác định thuế TNCN ông B phải nộp, còn phải nộp trong năm tính thuế. Biết ông đủ điều kiện giảm trừ cho một người phụ thuộc. Giá tính lệ phí trước bạ cho ngôi nhà mà ông nhận thừa kế là 1.700tr.

Lời giải

1. TNCT từ tiền lương = 360 + 36 + 30 = 426
2. Khoản giảm trừ = 108 + 1 * 3.6 * 12 + 25 + 50 = 226.2
3. TNTT = 426 – 226.2 = 199.8
4. Thuế TNCN phải nộp từ tiền lương = 3 + 6 + 11.97 = 20.97
4.1. Thuế TNCN còn lại còn phải nộp từ Tiền lương = 20.97 – 5 = 15.97
5. Thuế TNCN phải nộp từ thu nhập từ bán nhà (chuyển nhượng BĐS) = 2.500 * 2 % = 50
6. Tổng thuế TNCN phải nộp = 15.97 + 50 = 65.97

Bài 3

Ông Nam làm việc tại công ty ABC.Số liệu về tình hình thu nhập và thuế tncn của ông Nam trong năm 2016 như sau:
Tổng tiền lương trên HĐ chưa
trừ bảo hiểm : 660tr trong đó phụ cấp trách nhiệm 66tr, phụ cấp độc hại 42tr
Tiền nghỉ mát do công ty ABC chi trả 14tr
Thu nhập nhận dc do tham gia hội thảo khoa học sau khi đã khấu trừ thuế TNCN 10% tại nguồn:18tr(có chứng từ theo QĐ)
Theo HĐLĐ công ty ABC phải trả tiền thuê nhà ở cho ông Nam.số tiền mỗi tháng 12tr
Thu nhập nhận dc từ hợp đồng chuyển nhượng bản quyền cải tiến kỹ thuật cho cty ABC :200tr
Thu lại tiết kiệm tại NH 60tr
cổ tức dc chia sau khi khấu trừ thuế 38tr
Yêu cầu:
1.XĐ số thuế TNCN ông Nam phải nộp năm 2016 biết Ông này Đky 3 người phụ thuộc 1 con 8 tuổi và 2 tuổi, mẹ đẻ ngoài tuổi lao động có thu nhập 1,5tr/tháng.tất cả đủ hồ sơ
2.Giả sử công ty ABC ko trả tiền thay nhà cho ông Nam mà ông pải tự trả.XĐ lại số thuế TNCN

Lời giải


Bài 4 

Ông Nguyễn Văn An (quốc tịch VN), đăng ký thường trú tại HN, làm việc trong một doanh nghiệp liên doanh có TN trong năm tính thuế như sau:
– Tiền công thực nhận sau khi trừ các khoản BHBB: 480 triệu đồng
– Tiền thưởng tính theo năng suất lao động: 50 triệu đồng
– Phụ cấp độc hại: 20 triệu đồng
– Tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (kèm theo chứng nhận sáng chế): 15 triệu đồng
– Tiền cho thuê nhà không cần dùng là 300 triệu đồng
– Trúng thưởng 100 triệu đồng trong chương trình quay thưởng gởi tiền đầu năm do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương VN tổ chức. Ông An ủng hộ Quỹ vì người nghèo 20 triệu đồng.
Yêu cầu: Xác định thuế TNCN ông An phải nộp biết ông đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 2 người phụ thuộc

Lời giải chuẩn

Ông NVA là cá nhân cư trú.
– Thuế TNCN đối với tiền lương- tiền công:
TNTT = TNCT – Các khoản giảm trừ
+ Thu nhập chịu thuế:
Tiền công thực nhận sau khi trừ các khoản BHBB: 480 triệu đồng
– Tiền thưởng tính theo năng suất lao động: 50 triệu đồng
– Phụ cấp độc hại: 20 triệu đồng  Thu nhập không chịu thuế
– Tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (kèm theo chứng nhận sáng chế): 15 triệu đồng  Thu nhập không chịu thuế.
Thu nhập chịu thuế từ TL-TC : 480 + 50= 530 triệu
+ Các khoản giảm trừ :
Giảm trừ bản thân : 9×12 = 108 trieu
Giam trừ người phụ thuộc : 3.6x2x12 = 86.4 trieu
+ Đóng góp từ thiện : 20 triệu
-> Các khoản giảm trừ = 108+ 86.4 + 20 = 214.4 trieu
-> TNTT = 530- 214.4 = 315.6.
– Thuế TNCN phải nộp :
Bậc 1 : 60×5% = 3 tr
Bậc 2 : (120-60)x 10% = 6 tr
B3 : (216-120)x 15% = 14.4 tr
B4 : (315,6- 216) x 20% = 19.92 tr
Vậy : Số tiền thuế TNCN phải nộp từ thu nhap TL –Tc:
3 +6 +14.4+ 19.92 = 43.32 tr.
– Thuế TNCN từ tiền cho thuê nha = 5%x 300 = 15tr
– Thuế TNCN từ trúng thưởng : ( 100-10 ) x10% = 9tr
Tồng số thuế TNCN phả nộp : 43.32 + 15 + 9 = 67.32 tr
KL : vậy ông An phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 67.32 triệu đồng.

Bài 5

Cty kinh doanh thương mại kê khai theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế 2015 có số liệu như sau: (Đvt: tr.đ):
I/ DT chưa bao gồm thuế gtgt là: 45.000
II/ Số liệu DN hạch toán như sau:
1. Tổng chi phí hoạt động KD: 38.000, trong đó:
– Trị giá mua của hàng bán ra: 2500, trong đó phần tổn thất do thiên tai đã được bồi thường là 50.
– Chi mua xe ô tô đưa đón công nhân 2.000
– Chi trả lãi vay cá nhân NV: 200 với lãi suất vay là 12%
– Chi ủng hộ hội cựu chiến binh địa phương nơi công ty đóng trụ sở: 75
– Chi phạt VP chế độ an toàn lao động: 50
– Chi tiền vi phạm HĐKT với nhà cung cấp: 100
– Chi tài trợ nghiên cứu khoa học cho một viện nghiên cứu khoa học: 150
– Phạt chậm nộp tiền thuế: 20
– Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ: 150
– Thuế TNCN tạm nộp (đã được trừ vào lương NLĐ trc khi trả lương):50
– Các khoản chi phí còn lại được trừ theo quy định
2. Doanh thu chưa bao gồm VAT của hoạt động bán BĐS là 1000, giá vốn của BĐS và các chi phí liên quan là 1.200
3. Thu tiền phạt khách hàng vi phạm HĐKT: 150
4. Cho thuê tài sản 120, chi phí khấu hao, duy tu, bão dưỡng tài sản 30
5.. Cty nhận được tiền TN từ đầu tư SXKD ra nước ngoài (sau khi đã nộp thuế tại nước ngoài với thuế suất 15%): 1.700
6. Lỗ năm trước chuyển sang: 200
a. Xác định thuế TNDN Cty phải nộp. Biết năm 2015 lãi suất cơ bản NHNN công bố 7%/ năm. Công ty đã góp đủ vốn điều lệ. Doanh thu năm 2014 là 20 tỷ.

b. Giả sử giá vốn của bđs và các chi phí liên quan là 800. Các điều kiện khác không đổi. Hãy xác định lại thuế TNDN của công ty phải nộp năm 2015.

Lời giải


1.DT tính thuế: 45.000
2. Chi phí được trừ:
Các khoản chi phí ko đc trừ loại ra khỏi chi phí DN đã kê khai bao gồm:
– Phần tổn thất do thiên tai đã được bồi thường : 50.
– Chi mua xe ô tô đưa đón công nhân: 2.000
– Chi trả lãi vay cá nhân NV vượt quá qđ: 25
– Chi ủng hộ hội cựu chiến binh địa phương nơi công ty đóng trụ sở: 75
– Chi phạt VP chế độ an toàn lao động: 50
– Chi tiền vi phạm HĐKT với nhà cung cấp: 100 (bù trừ với thu phạt)
– Phạt chậm nộp tiền thuế: 20
– Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ: 150
– Thuế TNCN tạm nộp (đã được trừ vào lương NLĐ trc khi trả lương):50
Tổng chi ko đc trừ = 2.520
Chi phí được trừ = 38.000-2.520=35.480
3. Thu nhập khác:
– Thu phạt – chi phạt: 150 -100=50
– Cho thuê tài sản :120- 30=90
4. Thu nhập từ BĐS =1.200-1.000=-200
5. TNCT= 45.000-35.480+50+90-200=9.460
6. TNTT với thu nhập trong nước = 9.460-200= 7.460
thuế TNDN phải nộp trong nước =7.460*20%=1.852
7. Thu nhập từ nước ngoài quy về thu nhập trc thuế = 1.700/(1-15%)=2000
Số thuế TN đã nộp ở nước ngoài =2000-1700=300
Số thuế còn phải nộp ở VN = 2.000*22%-300=140
Tổng số thuế phải nộp = 1.852+140=1992

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.