Phương pháp làm bài trắc nghiệm tiếng Anh- ôn thi công chức thuế

Description: Phương pháp làm bài trắc nghiệm tiếng Anh- ôn thi công chức thuế. Gửi tới các bạn Phương pháp làm bài trắc nghiệm tiếng Anh- ôn thi công chức thuế từ lớp ôn thi của cô Quỳnh Trang. Bài viết được update cho đợt thi công chức thuế mới nhất hiện nay 2019.

Phương pháp làm bài trắc nghiệm tiếng Anh- ôn thi công chức thuế. Gửi tới các bạn Phương pháp làm bài trắc nghiệm tiếng Anh- ôn thi công chức thuế từ lớp ôn thi của cô Quỳnh Trang. Bài viết được update cho đợt thi công chức thuế mới nhất hiện nay 2019.

PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Các câu trắc nghiệm dạng chọn từ/cụm từ điền vào chỗ trống bao gồm cả phần kỹ năng viết, trắc nghiệm từ vựng, trắc nghiệm ngữ pháp và trắc nghiệm chức năng giao tiếp.

– Bước 1: đọc cả câu để nắm rõ:

+ Nghĩa cần truyền đạt;

+ Thời và cấu trúc câu/loại câu;

– Bước 2: Phân tích chỗ trống cần điền, thí sinh đọc không chỉ câu có chứa chỗ trống cần điền, mà cả câu trước và sau nó để nắm rõ ý và xác định từ cần điền đóng vai trò ngữ pháp là gì, nghĩa là gì, có thể là từ loại nào.

– Bước 3: đọc kỹ cả 4 đáp án đã cho và chọn đáp án đúng: phân tích phân tích đáp án cho sẵn, loại đáp án sai, tìm đáp án đúng.
– Bước 4: kiểm tra lại từ đầu đến cuối, tìm sai sót và sửa nếu có.

Các em lưu ý đây là một số mẹo làm bài thi trắc nghiệm môn tiếng anh khuyến nghị, nhưng không phải là cách tốt nhất cho mỗi thí sinh.

Để có được kỹ năng làm bài tốt và phân bổ thời gian hợp lý, các em có thể vào trang web của Bộ Giáo dục để tải các đề thi từ các năm trước và luyện tập định kỳ.

Khi làm bài, nhớ làm theo thời gian mà bài thi quy định và trong môi trường yên tĩnh, không bị gián đoạn để có thể làm bài liên tục như trong môi trường thi thật. Trong quá trình luyện tập, các em hãy cố gắng tìm ra các kỹ thuật tốt nhất cho bản thân mình.

PHÂN TÍCH VÍ DỤ:


Only if you promise to study hard to tutor you.

A. will I agree B. agree I

C. I agree D. I will agree

Trong 4 đáp án thì xác suất cao đáp án A và B là đáp án đúng. Tất nhiên ta sẽ loại B vì cấu trúc đảo ngữ không đúng, phải có trợ động từ mới đúng. Vì vậy đáp án đúng là A.

VÍ DỤ THỰC HÀNH


1. “How many pages…………… so far?”
a. have you studied b. did you study c. do you study d. had you studied

2. We are too late. The plane …………… off ten minutes ago.
a. has taken b. took c. had taken d. was taken

3. “What a lovely boat!” “I ……………half a year building this boat.”
a. spend b. spent c. spending d. have spent


4. How …………since we …………school?
a. are you/ left b. have you been/ have left c. were you/ left d. have you been/ left

5. I think John …………..tomorrow.
a. would come b. come c. will come d. comes

6. After he ------------ his driving test he bought a car.
a. had passed b. pass c. passed d. passing

7. When I got to the office, I ----------- that I had forgot to lock the door.
a. realized b. had realized c. realize d. have realized

8. When she was 21 she -------------- across the United States.
a. drove b. drive c. driven d. was driving

9. He often ------------ so nervous before his exams.
a. feels b. felt c. was feeling d. had felt

10. How long have you ------------- he was a liar.
a. been knowing b. knew c. know d. known


Nguồn bài viết: Facebook lopcoquynhtrang
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: